Villkor

Om pandemin eller andra eventuella kriser hindrar oss från att fortsätta hålla klasser i studion, kommer samtliga elever få ta klass online. Anmäl dig endast om du är säker på att du vill dansa under hela terminen.

DIN ANMÄLAN ÄR BINDANDE! 

Anmälda deltagare debiteras faktura via epost. Ange därför en förälders email om du är under 18 år. Varje målsman ansvarar själv över sina barn under 18 år.

BETALNING

Anmälan måste göras inför varje termin. Faktura skickas ut via mail efter anmälan. En faktura skickas via BOKIO och bifogas även till den angivna mailadressen under bekräftelsemailet.

Betalningen måste vara oss tillhanda innan fakturans förfallodatum. Därefter skickas en påminnelse ut med en avgift på 60 kr + dröjsmålsränta och eleven kommer inte få delta i kursen förrän fakturan har betalats in. Ingen återbetalning för missade kurser pga sen inbetalning

JAG HAR ÅNGRAT MIG INNAN OCH EFTER KURSSTART

Du har rätt att återta din anmälan enligt reglerna för ångerrätt. För att detta ska gälla så måste du kontakta oss inom 14 dagar efter det att vi har bekräftat din anmälan. Om tidsgränsen passeras, så blir du betalningsskyldig för hela beloppet.

Om du vill återta din anmälan efter kursstart så är du betalningsskyldig. Om det är inom 14 dagar efter vi har bekräftat din anmälan, så står du för de lektioner som varit plus administrationsavgift. Om tidsgränsen passeras, så får du betala för hela beloppet.

HOPPA AV EN KURS

Din anmälan är bindande, vilket innebär att du är skyldig att betala hela avgiften. Om du önskar att inte fortsätta får du tyvärr ingen återbetalning om du inte har läkarintyg. Återbetalning sker för den period som sjukintyget gäller, varje passerad vecka innan intyget skickats in kommer debiteras med 100kr/vecka plus administrationsavgift och resterande av terminsavgiften kommer återbetalas.

UTEBLIVEN NÄRVARO ÄR INGEN AVANMÄLAN.

JAG HAR MISSAT LEKTION 
Ingen återbetalning, vi kan tyvärr inte ta emot elever till andra klasser än den du är anmäld till. Vilket innebär att du tar upp en plats oavsett om du är närvarande eller inte.

FULLSATTA KURSER

Kurser kan bli fullsatta, är det fullsatt kommer det stå på bekräftelsemailet ni får när ni anmäler er. Du kan fortfarande anmäla dig till fullsatta klasser och hamna på en reservlista. Blir din plats tillgänglig kommer vi meddela dig via mail och sms. Självklart kommer priset reduceras beroende på hur många veckor det gått. Du har även möjlighet att välja en annan icke fullsatt klass om du ej vill stå i reserv till vald klass. Du kan också avanmäla dig från klassen helt och hoppa av reservlistan.

Vi förbehåller oss rätten till:

  • Att förlänga en termin ifall klasser blir inställda.
  • Att under terminens gång kan ske ändringar av lärare, lokal, dag och tid.
  • Att under terminens gång kan undervisning ändras från på plats till online
%d bloggare gillar detta: