GOFUNDME

GOFUNDME

I fem år nu har The Unnie Vibe Academy tillbringat K-pop content och Korea-relaterade events i Malmö för Skånes K-pop community. Vi är tacksamma för all kärlek och support som ni visat oss, vare sig det är att delta i våra dansworkshops eller varit med och hängt på våra olika events. Vi hoppas att ni haft det lika kul som vi har det med att planera dessa dansprojekt och events till er, och hoppas att ni fortsätter att visa lika mycket support för vår verksamhet och även i framtiden besöker våra events.

Vi vill kunna arrangera ännu fler, större och bättre events för alla er som delar samma intresse och passion för den sydkoreanska populärkulturen, men oftast får vi inte tillräckligt med ekonomiskt stöd till att skapa dessa projekt och events, och får betala utifrån våra egna fickor. Därför behöver vi all din hjälp och ditt stöd för The Unnie Vibe Academy. Genom att donera till vår GoFundMe kan du bidra till K-pop communityt i Skåne, och vi uppskattar enormt om du vill stötta oss med en donation. Alla insamlade pengar kommer att enbart gå till:

  • Skapandet av K-pop events i Malmö/Skåne
  • Workshop och dansaktiviteter
  • Hyrning av danssal för crew och andra viktiga equipments.

Vill du fortsätta med att stödja oss, samt göra skillnad och bevara gemenskapen i denna community får du gärna donera till oss, samt dela vår GoFundMe. Varje stöd räknas och bidrar till mycket, och vi ser fram emot att se dig på nästa event!

Varma hälsningar,
The Unnie Vibe Academy

ENGLISH

GOFUNDME

For the past five years, The Unnie Vibe Academy has hosted K-pop content and Korea-related events in Malmö for the K-pop community in Skåne. We are grateful for all the love and support you have shown us, whether it is through participating in our dance workshops or hanging out with us at our various events. We hope that you have had as much fun as we have in planning these dance projects and events for you, and we hope that you continue to show us just as much support, and keep visiting our future events.

We want to be able to arrange even more, bigger and better events for all of you who share the same interest and passion for South Korean popular culture, but most of the time we do not get enough financial support to create these projects and events, and have to pay from our own pockets. That is why we need all your help and support for The Unnie Vibe Academy. By donating to our GoFundMe, you can contribute to the K-pop community in Skåne, and we greatly appreciate it if you want to support us with a donation. All the money raised will solely go to:

  • Creating bigger and better K-pop events in Malmö / Skåne
  • Workshop and dance activities
  • Rental of dance practice rooms for the crew and other important equipments.

If you want to continue to support us, as well as make a difference and preserve the connection in this community, you are welcome to donate to us, and share our GoFundMe. Every support counts and makes a big contribution, and we look forward to seeing you at our next event!

Warmest wishes,
The Unnie Vibe Academy

%d bloggare gillar detta: